5 Temmuz 2010 Pazartesi

İcra Müdürlüğüne Takip Nasıl Başlatılır

Merhaba, Bir şahıs veya tüzel kişilekten olan alacağınızın tahsil edilememesi halinde devlet eliyle yani icra müdürlüğü aracılığı ile alabilmek için başlatılan işleme icra takibi denir.
İcra takibi başlatabilmek için eğer elinizde belgeniz varsa (senet,bono,poliçe,çek vb.) bunların aslı ile takip talebi doldurularak (örnek 1) icra müdürlüğüne başvurulur. İcra Müdürlüğü sizden aldığı takip talebine göre ödeme emrini doldurarak belgenin fotokopisi ile birlekte borçluya tebliğe gönderir. Elinizdeki belge adi belge ise (bono, poliçe ve çek değilse) örnek 7 ödeme emrini doldurur. Eğer Bono, Poliçe veya Çek ise Örnek 10 Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emri doldurarak tebliğe gönderir. Bu hususda açılacak takiplerde başvuru harcı (17,15 TL. 2010 yılı), alacağın %05 oranında peşin harç (takip çıkışının altındaki toplam yani asıl alacak, faiz, protesto masrafının toplamı üzerinden) alır. Borç tahsil edilirken bu para borçlunun borcuna dahil edilir. ancak icra müdürlüğünde yapılan ödemelerden yapılan C.E.Y.P harcı (Cezaevi Yapı Pulu Harcı) hiçbir şekilde borçluya yükletilemez alacaklıya ödenen paradan kesilir. 7 örnek ödeme emri başlatılan takipde belge olmadanda takip yapılabilir. Bu takiple başlatılan takiplerde borçlu belgeli veya belgesiz olsun 7 gün içinde itiraz etmesi durumunda icra müdürü tarafından takip durdurulur. Alacaklı 6 ay içinde İcra Hukuk Mahkemesine veya 1 yıl içinde genel mahkemelere dava açarak itirazı kaldırabilir. 10 örnek ödeme emirlerinde borçlunun icra müdürlüğüne yapmış olduğu itirazlar geçersiz olup, mahkemelere dava açması gerekir. İtiraz edilmeksizin kesinleşen takiplerde ve itiraz edilse bile itirazın kaldırılması sebebiyle kesinleşen takiplerde alacaklı tarafından talep açılması ve talebin gerektiren işlemlerin yerine getirilebilmesi için gerekli masraflar yatırıldığında hacze gidilerek borçlunun menkül malları (taşınabilir malları), tapuya kayıtlı taşınmazları, trafik de kayıtlı araçları, bankadaki mevduatları v.s. leri üzerine haciz konulabilir. İcra Müdürlüklerinde takip sonrası yapmış olduğunuz, tebligat, posta masrafı, haciz işlemi sırasında yapılan yolluk, taksi ücreti, nakliye, hamaliye, yedieminlik ücreti gibi masraflar borçlu tarafından borç ödenirken tamamı borca dahil edilerek tahsil edilir.
Saygılarımla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder